Stanica

Wieś wzmiankowana w 1258 roku, nazwa oznacza miejsce postoju, a także obowiązek udzielenie gościny dworowi władcy. Stanowiła wówczas własność klasztoru cystersów. Wokół znajduje się kilka kolonii i przysiółków, między innymi Górniki, gdzie na przełomie XVI i XVII wieku czynna była kopalnia rudy żelaza, oraz Wojtki i Marszałki.


Sołtys

Krystian Konieczny
ul. Gliwicka 7
44-145 Stanica
tel. 664 608 085


Skład Rady Sołeckiej

Krzysztof Czech
Marian Drewniok
Romuald Bryłka
Vanessa Barton
Jan Sawczyn

Statut sołectwa Stanica

Fundusz Sołecki na rok 2017

Lp.

Stanica

Wartość przedsięwzięcia

1.

Zakup materiałów, wyposażenia i usług na prace związane z utrzymaniem ładu i porządku oraz na bieżące prace remontowe na terenie sołectwa Stanica

2 960,80

2.

Zagospodarowanie skweru rekreacyjnego w centrum Stanicy

25 000,00

3.

Organizacja spotkań społeczno - kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Stanica

5 000,00

4.

Zakup wyposażenia na potrzeby organizacji spotkań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Stanica

3 700,00

5.

Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego położonego przy ul. Sportowej w Stanicy

21 300,00

Wartość przedsięwzięć ogółem:

57 960,80 zł

Warto zobaczyć
- klasycystyczny kościół pod wezwaniem św. Marcina, z lat 1800-1804 (wyposażenie późnobarokowe),
- cmentarz przykościelny z zachowanymi krzyżami z drugiej połowy XIX wieku, a także krzyż kamienny z 1869 roku,
- kaplica późnobarokowa z XIX wieku,
- dom z drugiej połowy xix wieku, mieszkalny i gospodarczy, kryty strzechą,
- pomniki przyrody

www.stanica.pilchowice.pl

Galeria zdjęć z terenu sołectwa Stanica