Nieborowice

Wieś wzmiankowana w 1407 roku. Nazwa pochodzi od imienia Niebora, jesienią 1939 roku, w pobliżu wsi hitlerowcy utworzyli przejściowy obóz dla 3000 żołnierzy polskich, działaczy i powstańców śląskich, zginęło w nim ok. 2000 osób, między innymi kapitan Jan Kotucz – dowódca kompanii 75 p.p., jednostki, która jako ostatnia broniła Rybnika. Na północ od wsi leży przysiółek Mysia Góra, na zachód kotlina Zalesie, na południe osada Łuże oraz pozostałość polsko-niemieckiego przejścia granicznego z okresu międzywojennego.


Sołtys

Marzanna Kuta
ul. Polna 2
44-144 Nieborowice
tel. 697 056 335 


Skład Rady Sołeckiej
Eugeniusz Kuta
Georg Goretzki
Beata Hanusek
Grzegorz Żołądkowski
Rajmund Gillner
Marek Nowakowski


Warto zobaczyć
- dwór późnoklasycystyczny z około 1840 roku – obecnie dom mieszkalny
- kapliczka pod wezwaniem matki boskiej (przełom XIX i XX wieku)
- krzyż przydrożny, kamienny z 1891 roku,
- stodoła drewniana z drugiej połowy XIX wieku – kryta blachą,
- pomnik ku czci ofiar pomordowanych w obozie przejściowym,
- pomnik przyrody (dęby szypułkowe).

Statut sołectwa Nieborowice

Fundusz Sołecki na rok 2017

Lp.

Nieborowice

Wartość przedsięwzięcia

1.

Zakup materiałów, wyposażenia i usług na prace związane z utrzymaniem ładu i porządku oraz na bieżące prace remontowe na terenie sołectwa Nieborowice

5 960,80

2.

Zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjnego położonego przy Świetlicy Wiejskiej, ul. Główna w Nieborowicach wraz z modernizacją pomieszczenia przeznaczonego na sołtysówkę i jego doposażenie

45 000,00

3.

Organizacja spotkań społeczno - kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Nieborowice

7 000,00

Wartość przedsięwzięć ogółem:

57 960,80 zł

Galeria zdjęć z terenu sołectwa Nieborowice