Leboszowice

Pierwsze informacje o Leboszowicach pochodzą z 1482 roku (nazwa od imienia Lewosz), obecnie wieś sołecka.

Warto zobaczyć
- chałupa z ok. 1880 roku – kryta strzechą
- dąb szypułkowy (obwód 370 cm) w lesie przy drodze do Nieborowic.

Sołtys
Alfred Wilczek
ul. Smolnicka 16a
44-145 Leboszowice
tel. 32 235 65 55
kom. 506822106

Skład Rady Sołeckiej
Regina Foit
Eugeniusz Wiechoczek
Irena Pawliczek
Krzysztof Szulim
Kornelia Russin
Bogusława Kionka


Statut sołectwa Leboszowice

Fundusz Sołecki na rok 2017

Lp.

Leboszowice

Wartość przedsięwzięcia

1.

Zakup materiałów, wyposażenia i usług na prace związane z utrzymaniem ładu i porządku oraz na bieżące prace remontowe na terenie sołectwa Leboszowice

3 000,00

2.

Zakup wyposażenia na potrzeby organizacji spotkań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Leboszowice

5 500,00

 

Modernizacja sanitariatów wraz z instalacją kanalizacyjną na terenie rekreacyjnym "Młynówka" w Leboszowicach

20 000,00

 

Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Leboszowice

4 544,64

 

Popularyzacja wiedzy o historii Leboszowic poprzez wykonanie i montaż na terenie sołectwa tablic pamiątkowych nt. dziedzictwa historycznego

1 500,00

Wartość przedsięwzięć ogółem:

34 544,64 zł


Galeria zdjęć z terenu sołectwa Leboszowice