Kuźnia Nieborowska

W 1740 roku hrabia Emanuel węgierski uruchomił tutaj dymiarkę. W 1800 wybudowano hutę żelaza, która pracowała do końca XIX wieku. Po hucie pozostały jedynie staw i dwór, wokół powstała osada, obecnie jest to wieś sołecka.
Oficjalna strona mieszkańców
www.nieborowitzhammer.pl.tl

Sołtys
Bożena Koprjaniuk (Stanik)
ul. Knurowska 9
44-144 Kuźnia Nieborowska
tel. 32 239 73 37
kom. 691777337

Skład Rady Sołeckiej
Grzegorz Cichy
Gerda Koper
Zbigniew Kuźniarz
Andrzej Leonarczyk
Elżbieta Łyzińska
Małgorzata Zając

 

 

Statut sołectwa Kuźnia Nieborowska

Fundusz Sołecki na rok 2017

Lp.

Kuźnia Nieborowska

Wartość przedsięwzięcia

1.

Zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjnego przy ul. Kasztanowej w Kuźni Nieborowskiej

29 000,00

2.

Zakup materiałów na bieżące prace remontowe oraz na prace związane z utrzymaniem ładu i porządku na terenie sołectwa Kuźnia Nieborowska

863,06

3.

Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Kuźnia Nieborowska

3 000,00

4.

Zakup ławek i stołów biesiadnych (wraz z transportem) na potrzeby mieszkańców sołectwa Kuźnia Nieborowska

4 000,00

Wartość przedsięwzięć ogółem:

36 863,06 zł

Warto zobaczyć
- dwór eklektyczny z ok. 1880 roku, piętrowy – obecnie dom pomocy społecznej,
- park dworski o powierzchni ok. 2 ha (dęby szypułkowe, lipy drobnolistne),
- stodoła dworska z 1880 roku.

Galeria zdjęć z terenu sołectwa Kuźnia Nieborowska